System zamków szafkowych OFFLINE – Schemat blokowy

Schemat blokowy

  • urządzenia zbiorcze:
    • BxLED4
    • BxLCD20
    • BxTouch z modułem BxOut40
  • szafki z elektrozamkami ZE-12
  • zasilacz awaryjny UPS