Oprogramowanie ESOK

System sprzedażowy BxEsok 3


 • Elektroniczny system obsługi klienta BxEsok to dedykowane oprogramowanie współpracujące z urządzenia kontroli dostępu, które pozwala na automatyzację procesu obsługi klienta na obiektach sportowo-rekreacyjnych. Dzięki obsłudze identyfikatorów zbliżeniowych w postaci pasków na rękę, kart abonamentowych zbliżeniowych jak również biletów z kodem kreskowym, obsługa klienta jest maksymalnie uproszczona. Modułowa budowa systemu pozwala na dokładne dopasowanie do potrzeb poszczególnych obiektów, od małych basenów przyszkolnych po duże aquaparki. System pozwala na gromadzenie danych sprzedażowych oraz statystycznych niezbędnych dla administratorów takich obiektów.

 • Obiekty rekreacyjno-sportowe takie jak:

  • aquaparki
  • baseny
  • lodowiska
  • wyciągi narciarskie
  • siłownie
  • kluby fitness
 • Korzyści dla administratora obiektu:

  • uszczelnienie systemu pobierania opłat
  • zwiększenie wpływów z biletów
  • pełna kontrola bieżącej ilości osób
  • zwiększenie bezpieczeństwa klienta
  • podniesienie renomy obiektu
  Korzyści dla klienta końcowego:

  • wygoda korzystania z obiektu rekreacyjnego
  • systemy rabatowe
  • możliwość wyboru miejsca zakupu usług
  • maksymalne uproszczenie dostępu do usług
  • dostęp do informacji rozliczeniowych
  • możliwość wyboru różnych form płatności
imac Slider
 • App Slide
 • App Slide
 • App Slide
 • App Slide

 • Automatyczne naliczanie opłat za pobyt klienta na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w zależności od następujących parametrów:

  • czasu pobytu klienta w różnych strefach płatnych obiektu
  • ustawień konfiguracyjnych stref płatnych
  • pory dnia
  • cen obowiązujących w poszczególnych dniach tygodnia
  • rodzaju taryfy obowiązującej dla danego klienta
 • Obsługa wejść na obiekt przy pomocy pasków, kart, breloków, biletów jednorazowych z kodem kreskowych, kart mieszkańca, kart gości hotelowych:

  • szybkie procedury wejść
  • wydruk biletów z kodem kreskowych
  • szybkie i automatyczne rozliczanie klienta
  • odczyt biletów jednorazowych skanerami kodów kreskowych
  • rejestracja czasów pobytu w strefach
  • kontrola dostępu do stref płatnych
  • monitorowanie i blokada wejść po przekroczeniu maksymalnej ilości osób
 • Usługa wieloobiektowości zapewnia:

  • zakup i korzystanie z karnetu w dowolnym obiekcie podłączonym do systemu
  • wgląd oraz modyfikację kartoteki klienta z dowolnego obiektu
  • pełny wgląd oraz modyfikacje karnetów, sald karnetowych z dowolnego obiektu
  • synchronizację danych poprzez sieć internetową w czasie rzeczywistym


 • Obsługa klientów abonamentowych przy pomocy kart zbliżeniowych:

  • sprzedaż abonamentów kwotowych, ilościowych, okresowych oraz punktowych
  • elastyczne umowy z dowolnymi okresami płatności (ratami)
  • obsługa wielu subkont abonamentowych na jednej karcie klienta
  • definiowanie wielu różnych typów karnetów obowiązujących na danym obiekcie równocześnie
  • korzystanie z jednego karnetu oraz jego salda na wielu obiektach (wieloobiektowość)
  • pełna historia karnetowa
  • obsługa zajęć zorganizowanych w ramach karnetu (np. nauka pływania, nauka gry w tenisa)

Urządzenia kontroli dostępu

Bramki obrotowe wraz z czytnikami pasków umożliwiają kontrolę oraz naliczanie czasu pobytu klientów w strefach płatnych.

Drukarki fiskalne

Współpraca z drukarkami fiskalnymi wszystkich polskich producentów (komunikacja z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego Thermal).

Terminale płatnicze

Przyspieszenie pracy oraz wykluczenie błędów ludzkich dzięki bezpośredniej komunikacji z terminalami płatniczymi

Tablice informacyjne

Wyświetlanie na ogólnodostępnych tablicach m.in. daty, godziny, a także ilości osób na obiekcie lub w danej strefie.

Karty mieszkańca

Integracja z systemami kart miejskich pozwala na weryfikację przyznanych rabatów oraz automatyczne wpuszczanie klientów bezpośrednio na bramkach obrotowych.

Systemy F-K

Tworzenie plików JPK oraz eksport rejestru VAT do programów finansowo-księgowych takich jak: Symfonia, Insert, Optima.

Automaty biletowe

Uzupełnienie sprzedaży biletów z kodem kreskowym z wygodnymi i szybkimi płatnościami kartą.

Szafki ubraniowe

Przydział i zwalnianie szafek bezpośrednio z programu BxEsok, a także automatycznie na bramkach obrotowych.

Goście hotelowi

Korzystanie z atrakcji na terenie hotelu przy pomocy karty elektronicznej przypisanej do pokoju. Rozliczenie następuje w momencie wymeldowania klienta.

Wypożyczenia

Płatne i bezpłatne wypożyczenia sprzętu z możliwością powiązania z pobytem na obiekcie. Ewidencjonowanie sprzętu.

Zestawienia i statystyki

Generowanie zestawień sprzedażowych oraz statystycznych. Zestawienia wykonywane w zależności od uprawnień operatorów oraz posiadanych dodatkwoych modułów.

Parking

Integracja z systemami parkingowymi umożliwia wjazd oraz wyjazd klientom abonamentowym z wykorzystaniem karty elektronicznej.

App screen 2

Moduł internetowy

 • sprzedaż biletów z kodem kreskowym na wybraną datę i godzinę
 • ograniczenia ilościowe sprzedaży biletów z kodem kreskowym
 • sprzedaż karnetów
 • sprzedaż zajęć zorganizowanych (np. nauka pływania, lekcje tenisa)
 • ograniczenia ilościowe na zajęcia zorganizowane
 • rezerwacje internetowe
 • historia pobytów oraz historia karnetów
 • płatności internetowe
 • automatyczne generowanie faktur dla zakupów internetowych


Moduł kodów kreskowych

 • sprzedaż biletów z kodem kreskowym
 • sprzedaż karnetów z kodem kreskowym
 • wydruk biletów na drukarkę fiskalną lub dedykowaną drukarkę biletów
 • obsługa kodów z innych systemów
 • obsługa czytników dualnych (skaner kodów, czytnik RFID)
 • współpraca z automatem biletowym
 • sprzedaż przez internet


App screen 2
App screen 2

Moduł rezerwacji

 • definiowanie zajęć
 • grafik zajęć
 • rezerwacje bezpłatne, płatne, ograniczanie do klientów abonamentowych
 • rezerwacje internetowe
 • tworzenie rezerwacji cyklicznych
 • zestawienia rezerwacji


Moduł magazynowy

 • sprzedaż towarów z kontrolą stanów magazynowych
 • obsługa dowolnej liczby magazynów
 • kartoteka grup towarowych
 • kartoteka towarów
 • dokumenty magazynowe (BO, PZ, WZ, MM, RW)
 • zestawienia magazynowe