System zamków szafkowych OFFLINE – elementy systemu

Urządzenia zbiorcze


  • obsługa do 4 schowków
  • praca w trybie OFFLINE
  • 4 poziomy uprawnień kart
  • obsługa kart zbliżeniowych w standardzie UNIQUE
  • programowanie z poziomu urządzenia lub komputera PC
  • sygnalizacja zajętości szafki diodami LED
  • obsługa do 20 schowków
  • praca w trybie OFFLINE
  • 4 poziomy uprawnień kart
  • obsługa kart zbliżeniowych w standardzie UNIQUE
  • programowanie z poziomu urządzenia lub komputera PC
  • podwójny wyświetlacz LCD
  • obsługa do 40 schowków
  • praca w trybie OFFLINE i ONLINE
  • możliwość pracy w trybie zamka szyfrowego
  • 4 poziomy uprawnień kart
  • obsługa kart zbliżeniowych w standardzie UNIQUE i MIFARE
  • programowanie z poziomu urządzenia lub komputera PC
  • wyświetlacz dotykowy 7″ lub 10″