BxEsok – Opcje programu 1

imac Slider
 • App Slide
 • App Slide
 • App Slide
 • App Slide

 • Automatyczne naliczanie opłat za pobyt klienta na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w zależności od następujących parametrów:

  • czasu pobytu klienta w różnych strefach płatnych obiektu
  • ustawień konfiguracyjnych stref płatnych
  • pory dnia
  • cen obowiązujących w poszczególnych dniach tygodnia
  • rodzaju taryfy obowiązującej dla danego klienta
 • Obsługa wejść na obiekt przy pomocy pasków, kart, breloków, biletów jednorazowych z kodem kreskowych, kart mieszkańca, kart gości hotelowych:

  • szybkie procedury wejść
  • wydruk biletów z kodem kreskowych
  • szybkie i automatyczne rozliczanie klienta
  • odczyt biletów jednorazowych skanerami kodów kreskowych
  • rejestracja czasów pobytu w strefach
  • kontrola dostępu do stref płatnych
  • monitorowanie i blokada wejść po przekroczeniu maksymalnej ilości osób
 • Usługa wieloobiektowości zapewnia:

  • zakup i korzystanie z karnetu w dowolnym obiekcie podłączonym do systemu
  • wgląd oraz modyfikację kartoteki klienta z dowolnego obiektu
  • pełny wgląd oraz modyfikacje karnetów, sald karnetowych z dowolnego obiektu
  • synchronizację danych poprzez sieć internetową w czasie rzeczywistym


 • Obsługa klientów abonamentowych przy pomocy kart zbliżeniowych:

  • sprzedaż abonamentów kwotowych, ilościowych, okresowych oraz punktowych
  • elastyczne umowy z dowolnymi okresami płatności (ratami)
  • obsługa wielu subkont abonamentowych na jednej karcie klienta
  • definiowanie wielu różnych typów karnetów obowiązujących na danym obiekcie równocześnie
  • korzystanie z jednego karnetu oraz jego salda na wielu obiektach (wieloobiektowość)
  • pełna historia karnetowa
  • obsługa zajęć zorganizowanych w ramach karnetu (np. nauka pływania, nauka gry w tenisa)