BxEsok – Moduły

App screen 2

Moduł internetowy

 • sprzedaż biletów z kodem kreskowym na wybraną datę i godzinę
 • ograniczenia ilościowe sprzedaży biletów z kodem kreskowym
 • sprzedaż karnetów
 • sprzedaż zajęć zorganizowanych (np. nauka pływania, lekcje tenisa)
 • ograniczenia ilościowe na zajęcia zorganizowane
 • rezerwacje internetowe
 • historia pobytów oraz historia karnetów
 • płatności internetowe
 • automatyczne generowanie faktur dla zakupów internetowych


Moduł kodów kreskowych

 • sprzedaż biletów z kodem kreskowym
 • sprzedaż karnetów z kodem kreskowym
 • wydruk biletów na drukarkę fiskalną lub dedykowaną drukarkę biletów
 • obsługa kodów z innych systemów
 • obsługa czytników dualnych (skaner kodów, czytnik RFID)
 • współpraca z automatem biletowym
 • sprzedaż przez internet


App screen 2
App screen 2

Moduł rezerwacji

 • definiowanie zajęć
 • grafik zajęć
 • rezerwacje bezpłatne, płatne, ograniczanie do klientów abonamentowych
 • rezerwacje internetowe
 • tworzenie rezerwacji cyklicznych
 • zestawienia rezerwacji


Moduł magazynowy

 • sprzedaż towarów z kontrolą stanów magazynowych
 • obsługa dowolnej liczby magazynów
 • kartoteka grup towarowych
 • kartoteka towarów
 • dokumenty magazynowe (BO, PZ, WZ, MM, RW)
 • zestawienia magazynowe