Oprogramowanie naszej produkcji stanowi stabilną bazę całego systemu Esok. Najistotniejszą cechą oprogramowania jest jego niezawodność, którą zapewnia technologia bezpiecznych baz danych SQL oraz stosowanie dokładnych procedur testowania nowych wersji programu. Poza niezawodnością zwracamy szczególną uwagę na rozwój możliwości funkcjonalnych programu nie zapominając przy tym o zachowaniu prostoty obsługi.

 

Karta katalogowa: Pobierz w formacie PDF

Najważniejsze cechy funkcjonalne programu

Automatyczne naliczanie opłat za pobyt klienta na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w zależności od następujących parametrów:

 • czasu pobytu klienta w różnych strefach płatnych obiektu
 • ustawień konfiguracyjnych stref płatnych
 • pory dnia
 • cen obowiązujących w poszczególnych dniach tygodnia
 • rodzaju taryfy obowiązującej dla danego klienta

Obsługa wejść na obiekt przy pomocy pasków z transponderami, kart transponderowych, biletów jednorazowych z kodem kreskowych, kart gości hotelowych:

 • szybkie inicjowanie wejść poprzez odczyt pasków/kart nad czytnikiem transpoderowym
 • szybkie i automatyczne rozliczanie klienta wychodzącego poprzez odczyt paska/karty
 • wydruk biletów jednorazowych z kodem kreskowych na paragonie lub specjalizowanej drukarce biletów
 • odczyt biletów jednorazowych czytnikami kodów kreskowych
 • rejestracja czasów pobytu w strefach na podstawie odczytów pasków dokonywanych przez klientów
 • sterowanie ONLINE czytnikami/sterownikami zbliżeniowymi i kodów kreskowych zainstalowanych w kołowrotach lub sterującymi przejściami (drzwiami) do stref płatnych
 • kontrola dostępu do stref płatnych z poziomu parametrów inicjowania dla danego wejścia
 • kontrola/blokada wejścia do stref płatnych w zależności od ilości maksymalnej osób zdefiniowanej dla strefy

Obsługa klientów abonamentowych przy pomocy kart zbliżeniowych:

 • abonamenty kwotowe (karnet w momencie sprzedaży ładowany jest na podstawie kwoty wpłaconej przez klienta + gratis %, w trakcie korzystania z karnetu system automatycznie zmniejsza kwotę naładowaną na karnecie aż do wyczerpania lub do ponownego doładowania)
 • abonamenty okresowe (karnety posiadają okres ważności od daty do daty oraz w zakresie od godziny do godziny, system pozwala na przejścia przy pomocy takich karnetów tylko w okresach ważności danego karnetu)
 • abonamenty ilościowe (karnet posiada na swoim koncie określoną ilość wejść, które są odejmowane przy każdym skorzystaniu usługi)
 • abonamenty punktowe (każdy karnet przy naładowaniu otrzymuje określoną ilość punktów, każde przejście przez kołowrót lub skorzystanie z atrakcji basenowej sterowanej przez czytnik "zdejmuje" zdefiniowaną dla danego czytnika ilość punktów
 • KARNETY WIELOOBIEKTOWE - replikacja subkont za pomocą sieci INTERNET
 • obsługa wielu subkont abonamentowych na jednej karcie klienta
 • system pozwala na zdefiniowanie wielu różnych typów karnetów obowiązujących na danym obiekcie równocześnie
 • obsługa pobrania/zwrotu kaucji 

Wieloobiektowość:

 • wspólny karnet na dowolną liczbę obiektów
 • synchronizacja danych w czasie rzeczywistym za pomocą sieci internetowej

Pełna kontrola czasu pobytu klienta oraz statusu rozliczeniowego obowiązującego dla danego wejścia:

 • tylko pasek/bilet zainicjowany przez kasjera pozwala na wejście na obiekt
 • pasek/bilet zainicjowany przez kasjera pozwala na jednorazowe wejście przez przez kołowrót wejściowy - próba drugiego przejścia jest sygnalizowana alarmem
 • pasek można wydać ponownie następnemu klientowi dopiero pobraniu opłaty za pobyt poprzedni
 • paski skradzione lub zagubione nie uprawniają do wejścia na obiekt - powodują alarm
 • szczegółowa historia korzystania z paska dostępna dla obsługi oraz klienta

Bieżąca kontrola obciążenia poszczególnych stref (atrakcji) na obiekcie

Równoczesna obsługa wielu atrakcji obiektu (basen, siłownia, sauna, solarium, kort tenisowy, lodowisko, itp.) z różnymi metodami naliczania opłat

Pełna kontrola pracy kasjerów:

 • indywidualne rozliczanie każdego kasjera z utargu
 • wydruki raportów kasowych z operacji kasowych oddzielne dla każdego kasjera
 • wydruki dokumentów KP - kasa przyjmie, KW - kasa wyda dla klientów
 • bieżąca kontrola stanu kasy indywidualnie dla każdego kasjera
 • raport zmianowy

Obsługa kartotek systemu:

 • kartoteka klientów
 • cennik usług biletowych
 • cennik usług dodatkowych
 • kalendarz świąt

Statystki ilościowe i wartościowe:

 • całkowita ilość wejść w zadanym okresie czasu z podziałem na rodzaj taryfy wejściowej
 • ilość wejść na poszczególne strefy obiektu w rozbiciu na godziny w ciągu dnia
 • historia korzystania dla danego karnetu
 • zestawienia wartościowe w rozbiciu na rodzaj sprzedanych towarów i usług

Możliwość sprzedaży dodatkowych usług niezwiązanych bezpośrednio z czasem pobytu:

 • wynajem toru
 • nauka pływania
 • sprzedaż karty
 • opłata za zagubienie/ zniszczenie paska

Obsługa magazynu:

 • stany magazynowe
 • kartoteka towarów
 • grupy towarowe

Obsługa faktur VAT:

 • faktury do paragonów, faktury przelewowe
 • korekty faktur
 • wystawianie, drukowanie, duplikowanie, anulowanie

Obsługa przez system sytuacji awaryjnych:

 • awaria bramki/kołowrotu
 • awaria czytnika kasowego
 • uszkodzenie/zagubienie paska lub karnetu

Sprzedaż bezgotówkowa (wydawanie posiłków, wykonywanie masaży, itp) rozliczana przy wyjściu klienta

Sprzedaż biletów wejściowych przy pomocy samoobsługowych automatów

Ustawiane poziomy dostępu dla poszczególnych użytkowników systemu (kasjer, kasjer zaawansowany, administrator)

Pełna kontrola parametrów pracy programu oraz sposobu naliczania opłat z poziomu administratora programu

Synchronizacja czasu na elektronicznych tablicach informacyjnych

Prezentacja ilości osób na terenie obiektu na stronie internetowej lub na elektronicznej tablicy informacyjnej

Obsługa elementów uzupełniających system Esok:

 • szafki ubraniowe z zamkami elektronicznymi
 • czytnik czasu pobytu
 • czytnik stop-czas